Firma noastră participă în calitate de coordonator sau partener în derularea mai multor proiecte de cercetare de anvergură naţională şi internaţională în domeniul materialelor compozite şi nanocompozite noi pentru industria aerospaţială, electrotehnică şi mediu.

Cercetare

S.C. Compozite S.R.L.

Produse din răşini armate cu fibră de sticlă, carbon, kevlar

Braşov

România

Microsoft Publisher

Copyright © S. C. Compozite S.R.L. Brasov  2021 All rights reserved.